JOGI NYILATKOZAT

Jogi nyilatkozat


A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum honlapját a Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum továbbiakban: „Üzemeltető” működteti.

A Komputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum honlapja az Internet közcélú hálózatán a www.komputeroptika.hu oldalakon érhetők el. A www.komputeroptika.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A www.komputeroptika.hu oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet!

1. SZERZŐI JOGOK
A www.komputeroptika.hu oldalak felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.komputeroptika.hu oldalak megjelenítésére, működésére, valamint a fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, a www.komputeroptika.hu oldalakon feltüntetett, felhasznált és a www.komputeroptika.hu oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

2. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
A vásárlás regisztrációhoz kötött, amely nem jelenti semmilyen szerződés létrejöttét a látogató és az Üzemeltető között. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. A regisztrált adatok bármikor megváltoztathatóak. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Üzemeltető fenntartja a www.komputeroptika.hu oldalakon elhelyezett adatok bármikor és előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát. Jóllehet az Üzemeltető minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a www.komputeroptika.hu oldalakon található információk korrektek legyenek, de a pontosság nem garantálható és ezért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem tud és nem is vállal a www.komputeroptika.hu oldalakon elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért. A www.komputeroptika.hu oldalak és az oldalakon elhelyezett minden információ és tartalom csak e formában és mindenfajta felelősség kizárásával nyújtott. A www.komputeroptika.hu oldalak más, a www.komputeroptika.hu oldalaktól teljesen független weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkekben elhelyezett adatok pontosságáért, teljességéért és érvényességéért, valamint egyetlen harmadik személy vagy más jogalany weboldalára mutató link sem értelmezhető akként, hogy az Üzemeltető az adott személy vagy jogalany weboldalát, termékeit vagy szolgáltatásait forgalmazza, vagy azzal egyetért. Külső vagy más weboldalakra Ön mindig saját kockázatára csatlakozik. E más weboldalak megbízható és bizalmas módon történő használatáért az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal.

A www.komputeroptika.hu oldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért felelősséget nem áll módunkban vállalni - de természetesen mindent megteszünk az adatok pontosságáért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a www.komputeroptika.hu oldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a www.komputeroptika.hu oldalak, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az online képrendelésben való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weblaphoz való csatlakozás miatt következett be.

Az Üzemeltető semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmilyen, a www.komputeroptika.hu oldalak vagy hyperlinkelt oldalak használata miatti közvetlen, közvetett, különleges vagy más típusú következményes kárért, beleértve az elmaradt hasznot, üzletmenet megszakadását, adatvesztést, még akkor sem, ha ezek valamelyikének lehetőségéről kifejezett tájékoztatást kapott.

Az Üzemeltető szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt, szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait illetve a weblapot, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weblapon. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az Üzemeltető szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot hogy az elhelyezett hirdetéseket, azok tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a www.komputeroptika.hu oldalakon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a www.komputeroptika.hu oldalakon található, elérhető és megjelenített (ideértve a felhasználók által küldött vagy elhelyezett) információkért, adatokért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a www.komputeroptika.hu oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

4. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
Előfordulhat, hogy a www.komputeroptika.hu oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a www.komputeroptika.hu oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

A www.komputeroptika.hu oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a www.komputeroptika.hu oldalakat milyen gyakran látogatják a felhasználók. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, melyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a www.komputeroptika.hu oldalakon való nyilvános közzététel céljából történt (például hirdetés).

A www.komputeroptika.hu oldalak megtekintésével a felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a www.komputeroptika.hu oldalakat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni. Az Üzemeltető a felhasználó által a www.komputeroptika.hu oldalak igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Érvényes 2009. január 1-től a visszavonásig.

Internetszolgáltató partnerünk:

www.internetx.hu

Italautomata partnerünk:

www.hotdrink.hu


Webtárhely szolgáltató partnerünk:

www.tarhely.euKomputer Optika-Fotó Szaküzlet és Szemorvosi Centrum
H-5600 Békéscsaba, Luther utca 5.
Telefon: Optika: 66/325-590, és 66/323-046
Fotó: 66/430-548 Fax: 66/323-046
E-mail:


© Komputer Optika Üzletház, minden jog fenntartva! Jogi útmutató.